Active Directory ve Samba Kullanarak Klasör Yönlendirme (Folder Redirect )

Linux Yazıları31/08/2013


Active Directory'de kullanıcı profil dosyalarının yerelde değilde bir dosya sunucusunda saklanmasını sağlayabiliriz. Böylece kullanıcı hangi bilgisayarda oturum açarsa açsın masaüstü ve belgelerim gibi klasörlerini içerisindeki dosyalarıyla birlik te görmeye devam edecektir.

Bu işlemde kullandığımız dosya sunucusu linux tabanlı bir sistem olduğu için samba kullanacağız.

Gerekli olan dosyaları ve içeriklerini adım adım paylaşıyorum.

1.) Samba ayarları yapılıyor.

[global]
   workgroup = TAHTAKALESPOT
   realm = TAHTAKALESPOT.LOCAL
   preferred master = no
   server string = Samba Server Version %v
   security = ads
   encrypt passwords = yes
   log level = 3
   log file = /var/log/samba/%m
   max log size = 50
   printcap name = cups
   printing = cups

   #winbind configuration
   winbind enum users = Yes
   winbind enum groups = Yes
   winbind use default domain = Yes
   winbind nested groups = Yes
   winbind separator = +
   idmap uid = 1000-20000
   idmap gid = 1000-20000

   template homedir = /Share/Profiles/%U
   #auto create user's home directory
   root preexec = /Share/mkhomedir.sh %U
   #this makes it so they don't have shell logon accounts.
   template shell = /bin/false

[Profiles]
   path = /Share/Profiles/
   read only = no
   store dos attributes = Yes
   create mask = 0600
   directory mask = 0700
   profile acls = yes
   csc policy = disable

2.) Oturum açıldığında kullanıcının home klsörünün oluşturulması sağlayan /Share/mkhomedir.sh dosyası oluşturuluyor.

#!/bin/bash

if [ ! -e /Share/Profiles/$1 ]; then
        mkdir /Share/Profiles/$1
        chown $1:"Domain Users" /Share/Profiles/$1
fi
exit 0

3.) Oluşturulan bu dosyanın yetkilendirilmesi yapılıyor...

chown root:root /Share/mkhomedir.sh
chmod u=rwsx,g=rwx,o=rwx /Share/mkhomedir.sh

4.) Profile dosyalarının saklanacağı ve paylaşımı verilmiş ana klsör oluşturulup yetkilendirme yapılıyor.

# mkdir -p /Share/Profiles
# chmod 1770 /Share/Profiles/
# chgrp "Domain Users" /Share/Profiles/

5.) Kullanıcı Profile ayarları Yeni adrese yönlendiriliyor....

6.) Folder redirection Konfigure ediliyor...

Etiketler: