Büyüyle yuva yıkılır, kısmet kapanır mı?

Genel16/02/2008


Hekimoğlu İsmail`in yazısı

Büyü, cin gibi ruhani varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işidir. Dinimiz, büyüyü inkâr etmemiş, büyü yapmayı ve büyüye başvurmayı yasaklamıştır.

Bir çoban, köpeğini çok seviyormuş. Onu kaybetmekten o kadar korkuyormuş ki, sonunda muska yazana gitmiş. Demiş ki, "Benim köpeğime bir muska yaz ki, ona zarar gelmesin, kaybolmasın." Adam, "Olmaz öyle şey!" diye bağırmış. çoban da, "eğer muska yazarsan, sana bir koyun!" demiş. Hal böyle olunca, adam da bir muska yazmış.

"Tamah ettim etine

Muska yazdım itine

Tutarsa da tutmazsa da bana ne!"

İşleri yolunda gitmeyen veya birtakım sıkıntılara maruz kalan bazı insanlar kendisinde büyü olduğuna kat`i olarak inanıp kapı kapı dolaşıyor ki, büyüyü bozdursun. Gittikleri kişilerin ekserisi (!) parayı peşin alıyor. Sonra da bir şeyler yazıp adamın eline tutuşturuyor. Tutsun tutmasın, bana ne diyor.

Allah, kendisinden başka kimseye ve hiçbir şeye tâbi olmamızı istemez. Putperestler, putta mânen bir güç var zannediyorlar, onun için onlara tapıyorlardı. Musa aleyhisselam zamanında öküze tapanlar, aslında menfaatlerine tapıyorlardı. çünkü öküzle tarlayı sürüyor, inekten süt alıyorlardı. öküze tapmanın arkasında "menfaate tapma" meselesi vardı. Bir insan, menfaati için dinini terk ederse, o cahillerin düştüğü duruma düşer.

Genç bir hanım ağlaya ağlaya bana gelmişti. Dedi ki, "Kocam beni sevmiyor. Kaynanam büyü yaptı, aramızı bozdu! Ne olur hocam bu büyüyü bozun." "Olur" dedim. "Ne kadarsa, parasını vereyim" dedi. "önce büyüyü bozalım, sonra hesabı görürüz." çıkardım bir kağıt, yazmaya başladım:

"Kocana dargın durmayacaksın, (çünkü dargınlık eşleri birbirinden soğutur. Dargınlık bittiği an eşler arasında sevgi yeniden başlar) eşinin akrabalarına hürmet göstereceksin, onları memnun etmeye uğraşacaksın, gülümseyeceksin, kocanı tenkit etmeyeceksin, her türlü temizliğe dikkat edeceksin." O kadıncağız, bu kağıdı okudu, şaşırdı kaldı. "Ben bunları yapsam zaten kocam beni sever." dedi.

Büyü insanın kendisindedir. Aile hayatı bu... Artı eksi birçok olaylar oluyor. Ben elli yıldır evliyim. Eğer zor durumlarda anormal hareket etseydim, belki de yuvam yıkılırdı. Ailelerde huzursuzluğun sebebi, olumsuz ve kırıcı konuşmalardır. İnsan gönlü çok güzel bir vazoya benzer. Kırılırsa yapıştırılır amma, onun kırık olduğu her zaman anlaşılır.

Benim hayatımda da uzun süreli, olumsuz dönemler oldu. İş hayatımda işleri yürütemediğim, tıkanıp kaldığım oldu. Sonra hastalandım... Böyle bir hastalık hiç beklemiyordum. Dünyayı dolaşan bir adamdım. Şimdi yardım eden olmasa, diğer odaya zor geçiyorum. Bu kötü günlerin hiçbirinde "bana büyü yaptılar" diye düşünmedim. Her şey Allah`ın emrindedir.

Başımıza bir iyilik veya kötülük gelirse, bunu cine, periye, büyüye bağlamamak lazım. İyilik de kötülük de cinden gelmez, Allah`tan gelir. Nasıl ki ilaçlar her zaman etkisini göstermez, ancak Allah dilerse şifa ilaçtan gelir; cinden, büyüden de iyilik veya kötülük gelip gelmeyeceği Allah`a bağlıdır.

Peygamber Efendimize büyü yapmışlar. Cebrail aleyhisselam "Felak ve Nas" sûrelerini getirmiş. Peygamberimiz, bu sureleri okuyarak şifa bulmuş. Aynı durum bizim için de geçerlidir. Kendimizde büyü olduğunu düşünüyorsak, bu sûreleri okuruz. Bu sûreler nazardan korunmak için de okunur. Allah`ın kudreti her şeye yeter!.. Büyü kaderi değiştiremez. Allah`ın izni olmadan sinek kanadını kımıldatamaz.


ZAMAN

Etiketler: