Delphide Kullanılan Bölgesel Ayraçlar

Programlama03/09/2013


Amerikada '125.12' olan float bir değer Türkiyede '125,12' şeklinde gösterilmektedir. Bu değerler arasındaki farklardan dolayı yazılan uygulamanınn hata vermesini engellemek için Windowsa ne için ne yi nasıl kullanacağım tarzında birlgiler vermeniz gerekir.

Delphide Kullanılan Bölgesel Ayraçlar

 • DecimalSeparator
 • DateSeparator
 • ThousandSeparator
 • ShortDateFormat
 • LongDateFormat
 • TimeSeparator
 • TimeAMString
 • TimePMString
 • ShortTimeFormat
 • LongTimeFormat
 • ListSeparator

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  myDate : TDateTime;
  myFloat : Real;
begin
  DecimalSeparator := ',';
  ShortDateFormat := 'dd-mm-yyyy';

  myDate := StrToDate('07.04.1981');
  myFloat := 125.12;

  Label2.Caption:=FloatToStr(myFloat);
  Label3.Caption:=DateToStr(myDate);
end;

Etiketler: