Php de Dosya Upload

Programlama05/12/2007


Bildiğiniz gibi asp de upload olayı alengilli bir iştir. Yani uğraştırır. Ama php gelişmeye açık olmasından mıdır nedir bu işlemi bile kendi içerisinde halletmiş. Aşağıdaki kodları Php 5.2.5 versiyonunda yazdım ve denedim. Sorunsuz çalışıyor...


 <?if ($_GET[`islem`]==``) {?>


<script type="text/javascript">
    function zamanla(obj) {
      obj.zaman.value = (new Date()).getTime();
    }
  // </script>

<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="?islem=upload"onsubmit="zamanla(this)">
<input name="dosya" type="file"></td>
<input name="button1" value="Gönder" type="submit"></td>
<input name="zaman" type="hidden">
</form>

<?}elseif ($_GET[`islem`]==`upload`)
{

if (($_FILES[`dosya`][`type`] == "image/gif")//dosya tipi kontrolü
||  ($_FILES[`dosya`][`type`] == "image/jpeg")
||  ($_FILES[`dosya`][`type`] == "image/pjpeg"))
{
        if ($_FILES[`dosya`][`size`] < 51200)//Dosya Boyutu Kontrol(en fazla 50 kb)
        {
                if(@(file_exists("uploaded/" . $_FILES[`dosya`][`name`])))
                {
                $status="FileExists";
                }
                else
                {
                (move_uploaded_file($_FILES[`dosya`][`tmp_name`],
                "uploaded/" . $_FILES[`dosya`][`name`]));
                $status="uploaded";
                echo "Temp File =" .$_FILES[`dosya`][`tmp_name`]."<br>";
                echo "File Name =" .$_FILES[`dosya`][`name`]."<br>";
                echo "File Type =" .$_FILES[`dosya`][`type`]."<br>";
                echo "File Size =" .$_FILES[`dosya`][`size`]."<br>";
                }

        }
        else
        {
        $status="FileSizeError";
        }
}
else
{
$status="FileTypeError";
}

if(error_get_last()<>""){$status="Hata Oluştu.";}

echo "Status=".$status."<hr>";

if ($status==`uploaded`)
{?>
<img src="uploaded/<?echo $_FILES[`dosya`][`name`]?>">
<?}}?>
Etiketler: