Sistemdeki Disklerin Etiketlerini Listeleme

Linux Yazıları04/08/2015


Linux kurulu olan bir makinede takılı olan disklerin etiketlerini(label) almak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

root@Kale:~# for f in `cat /proc/partitions | awk '{print $4}' | tail -n +3`; do blkid /dev/$f; done
/dev/sda1: UUID="3cce8809-0266-4479-8663-5c6d81782853" TYPE="ext3"
/dev/sdc1: LABEL="SAMBA2" UUID="df03445a-1c22-4d99-8240-35f78faa8700" TYPE="ext4"
/dev/sdb1: UUID="7c2ec0e4-e3ee-44ea-a635-83cf3b6ade14" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3" LABEL="SAMBA"
/dev/sdd: LABEL="DISK3" UUID="57c20756-f8c2-4f90-9d85-455a62d741ad" TYPE="ext4"
/dev/sdd1: LABEL="SAMBA3" UUID="f2d565ca-b5ef-42ef-a76a-60c49bdc8d8e" TYPE="ext4"
/dev/sdg1: LABEL="MyDisk" UUID="11bf691d-e78e-4282-b4b4-386f6be40d51" TYPE="ext3"
/dev/sde1: LABEL="MyDisk2" UUID="DE44716844714475" TYPE="ntfs"

Etiketler: ,