String parçalama

Programlama18/06/2011


C# da olduğu gibi string bir değişkeni bir karakter kullanarak parçalamak ve bunları bir dizine atmak için Delphi'de kullandığım fonksiyonu paylaşıyorum sizinle...

  	procedure Split
   (const Delimiter: Char;
    Input: string;
    const Strings: TStrings) ;
begin
   Assert(Assigned(Strings)) ;
   Strings.Clear;
   Strings.Delimiter := Delimiter;
   Strings.DelimitedText := Input;
end;
Etiketler: