Erdal ÖZBAN

Erdal ÖZBAN

Kısa kısa notlar...

Yazılarım Hakkımda İletişim

Java - Siniflarda kalitim, soyut (abstract) siniflar, interface siniflar

Java deyince akla nesne, nesne degince de akla degiskenler, metotlar ve tabi ki siniflar gelir. Bu siniflar Java kütüphanelerindeki siniflar da olabilir, kendi yazdigimiz siniflar da. Simdilik bizi asil ilgilendiren kendi yazdigimiz siniflar olacak. Hemen bir sinif örnegi yazalim:   class BankaHesabi {   &

1