Erdal ÖZBAN

Erdal ÖZBAN

Tuttuğum notlar...

Yazılarım Hakkımda İletişim

MemoryStream`e String değişkeni atıp geri çağırma

Program esnasında oluşturduğumuz TMemoryStream kontrolüne istediğimiz bir string değişkeni atıp istendiğinde geri almak için aşağıdaki yöntem kullanılabilir

1